Δημοσιεύσεις για ετικέτα  Αξία

Μάθετε τι είναι η αναμενόμενη αξία, πως να την υπολογίζετε με έναν απλό τύπο και πως να την χρησιμοποιείτε προς όφελός σας με απλά παραδείγματα.
ΧΟΡΗΓΙΑ

Το εικονίδιο "Χορηγία" σημαίνει ότι η τοποθέτηση της στοιχηματικής σε αυτήν τη λίστα καθορίζεται με εμπορικά κριτήρια.

Οι αξιολογήσεις στη Legalbet γίνονται με όσο το δυνατόν πιο ειλικρινή και αντικειμενικό τρόπο, γι’ αυτό επισημαίνονται με το εικονίδιο "Δεν πωλείται" ώστε να γίνει ξεκάθαρο.

Στοιχηματικές εταιρίες
Όλες οι στοιχηματικές